Lydhistorier i praksis

Tag høre telefoner på og lyt med… En gyllevogn sidder fast på marken og skal trækkes op. Landmanden kører ud for at trække sin kollega fri. Spænder med et elastik tov sin traktor for gyllevognen og den traktor som sidder fast i mudderet. Begynder at trække men gyllevognen sidder fast og rykker sig næsten ikke. Tager tilløb til og trækker men lige pludselig  sprænger elastikken med alvorlige konsekvenser…

I historien ”Fritrækningen” er temaet sikkerhed i omgang med de store maskiner indenfor skov- og landbrug. Lydhistorien tager udgangspunkt i en almindelig arbejdssituation, der ikke bare indebærer store risici for de involverede medarbejdere, men sågar også kan være livstruende.

Ved at fortælle historien igennem landbrug- og skovarbejdere får man et direkte indblik i virkelige situationer, hvor fritrækningen er gået galt, eller hvor sikkerheden truer i arbejdet med kvæg og tipvogne.

Udover at rette fokus på de alvorlige konsekvenser ved brug af uegnet materiale og teknik, hører vi også medarbejderens refleksioner, følelser og ikke mindst hvordan sikkerhedssvigt påvirker de pårørende og efterladte. Det handler om, hvordan praksis og vanetænkning kan ramme kollegaerne, firmaet og familien og i sidste ende føre til en total livsstilsomlægning, ikke bare for den ramte, men også alle dem omkring.

Lydfortællingen  “Fritrækningen” er produceret for BAU til undervisning i sikkerhed.

Det gjorde et stort indtryk på mig, da jeg så hvordan skepsissen i øjnene på de 90 elektrikere blev vendt til engagement. Fascinerende at se hvordan de under lytningen gik ind i sig selv. Jeg er imponeret over hvordan lyden og historien flyttede folk på ganske kort tid.

Jørgen Stock Melchior, Senior QHSE Manager
Kamstrup

Tag høre telefoner på og lyt med...

Det er morgen i kaffestuen, og den nye formand for lagerhallen er mødt op. Efter en kop kaffe og en sludder går truckføreren og hans assistent i gang med at flytte tungt gods. Arbejdet går rigtigt fint, men på et tidspunkt da truckføreren er igang med at bakke  fornemmer han at noget er helt galt.

Dette er bare én ud af mange nærved ulykker, der kunne have endt alvorligt. Historien peger på nødvendigheden af god sikkerhed bl.a. ved nyansatte medarbejdere i et truckmiljø. 

Lydfortællingen “Fra import til eksport” og er produceret til Dansk Industri til undervisning af elever og andre som  arbejder med og omkring gaffelstrucks.

”Lydhistorien rammer bredt og er en rigtig god dialog starter. Vi tænkte at det kunne meget nemt også være sket hos os. Det er en oplevelse man husker. Når jeg kommer ude på pladserne refererer de selv et halvt år efter detaljer fra historien. Og hvis vi er ude og skal arbejde med el og f.eks.skal grave kabler ned i jorden så dukker historien frem som en reminder om hvor farligt det kan være. Det har lydhistorien demonstreret. Det her er noget folk de gider. Det sætter andre sanser og fantasien igang.

Knud Petersen, Miljø & sikkerhed
Gorm Hansen

Tag høretelefoner på og få en forsmag
på lydfortællingen Strøm 1

Hele produktionen kan lejes.

En elektrikerlærling inviteres til at kigge to erfarne svende over skulderen. Helt nede i detaljer hører man, hvordan arbejdsopgaven bliver løst ledning for ledning, stik for stik, lige indtil det pludselig går galt og ender i en alvorlig strømulykke.

Lydhistorien skaber øget fokus på konsekvenserne ved manglende sikkerhed – både blandt de implicerede, kollegaerne og de pårørende. Den konkrete arbejds- og ulykkessituation skaber genkendelse og påmindelse hos lytteren, der tager situationen med sig som en advarsel til efterfølgende arbejde.

Lyt også til Safesounds anden produktion Strøm 2 nedenfor.

Det gjorde et stort indtryk på mig, da jeg så hvordan skepsissen i øjnene på de 90 elektrikere blev vendt til engagement. Fascinerende at se hvordan de under lytningen gik ind i sig selv. Jeg er imponeret over hvordan lyden og historien fyttede folk på ganske kort tid.

Jørgen Stock Melchior, Senior QHSE Manager
Kamstrup

Tag høretelefoner på og få en forsmag
på lydfortællingen Strøm 2

Hele produktionen kan lejes.

Vi er med en elektriker på arbejde en ganske almindelig hverdag, hvor han skal udføre en banal opgave med at skifte en ødelagt fatning i en udendørslampe i Tivoli. Han får stød igennem kroppen og vågner op på jorden. Han vil arbejde videre men mester fortæller ham, at han taler sort! Han er stærkt utilfreds med at være på hospitalet til observation men pludselig mærker han en isnende kulde igennem hele sit skelet…

Temaet i ”Strøm 2”er foruden at have fokus på sikker praksis i omgangen med el især at øge opmærksomheden på konsekvensene hvis man selv eller en kollega har fået stød. En hændelse som man ved at faktisk alle elektriker har været ude for eller kommer ud for i deres hverdag. Men er vi også klar over hvordan den stødramte kan være ude af stand til selv at vurdere sin situation pga. stødet påvirkning af hjernen? Hvordan et stød kan være livstruende når alt ellers virker til at fungere? Hvordan man som makker kan få sin tilværelse ødelagt ved ikke at handle korrekt? Det er nogle af de temaer som historien rejser samtidig med at den stærke hverdags historie åbner op for erindringer om egne og andres oplevelser ved stød og motiverer til en refleksion og dialog med kollegaer om hvordan sikkerhed?

 

Jeg kan stadigvæk se det; skurvognen, stemningen er god.. småsludren, byens larm, togene der kører forbi, den livlige trafik, hvordan de kravler op af stigen. Uheldet har brændt sig fast, en knitren, hvordan stemningen er trykket, en knugende stilhed, ikke et blad rører sig. Alt står stille. Jeg kan se elektrikeren, helt stiv i ansigtet, konen der lige pludselig er der. Hun er fuldstændig tom og stiv i blikket…Jeg føler det som om jeg selv har været der og selv har stået og kigget på. Historien har brændt sig fast.

Jeg får den der knugen og ubehag i maven, når jeg tænker på historien. Det kunne være en kollega eller mig selv.

 Jeg har tænkt på historien hver gang der er noget der minder om situationer fra historien. Når jeg tilfældig kigger på banen eller ser op på en platform hvor kollegaer skal lave noget på en platform hvor der er køreledninger, så kommer der en stemme der siger “nu skal du lige passe på”. Man kan slet ikke undgå at den her historie kommer frem.”

Benny Jespersen

Værkstedsleder Banedanmark

 

Tag høretelefoner på og få en forsmag
på lydfortællingen Strøm 3

Hele produktionen kan lejes

Vi følger to el-montører der fra morgenstunden er i gang med at udføre service i en transformerstation. Alt forløber som det plejer men pludselig sker strøm ulykken. Den skaderamte mister bevidstheden og har hverken puls eller vejrtrækning. Kollegaen sætter ind med førstehjælp men udfordres af flere ting….

Lydhistorien sætter fokus på både hvordan sikkerheden i arbejdet kan sløves og have fatale konsekvenser men også på hvordan mestringen af førstehjælp betyder at kollegaer kan komme godt videre i livet.

Lyt også til Safesounds ”Strøm 3” nedenfor