Forskning

National Forskningscenter for Arbejdsmiljø, forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Århus universitet og studerende fra Statskundskab KBH Universitet satte i 2019-2020 gang i et pilotforskningsprojekt med henblik på en undersøgelse af Safesounds metode.

Baggrunden var  erfaringerne med metoden inden for forskellige brancher. Ifølge undervisere, medarbejdere og virksomheder skabte metoden et bemærkelsesværdigt  engagement i sikkerhed og læring. El firmaet EL:CON indgik i pilotforskningsprojektet og deltog med mere end 60 elektrikere  som inddelt i tre hold oplevede metoden, hvis effekt blev forsøgt målt både kvantitativt som kvalitativt.

Med udgangspunkt i resultaterne  ser man fra forskergruppen rigtig stor relevans for at forsætte en nærmere undersøgelse af lydhistorier og konceptets virkning og potentiale for sikkerhed og er derfor  i gang med en større fondsansøgning.

Opsummering af resultaterne:

  • Mindre læringsforsvar og -modstand under undervisningen ved brug af lydhistorien
  • Undervisningen skabte refleksion over adfærd – også efter undervisningen.
  • Medarbejderne ”ser” stadig  (flere måneder senere) historien for sig.
  • Lydhistorien fungerer som fælles referenceramme i gruppediskussioner -også efter undervisningen.
  • Enkelte medarbejder fortæller, at de arbejder mere sikkert.
  • Lederen  (den eneste der var med til kurset) slår efterfølgende ifølge medarbejderne, hårdere ned på manglende sikkerhed i arbejdet.